Obchodné podmienky hojdacie-siete.sk


1. Návrh kúpnej zmluvy môže predložiť jak predávajúci, tak aj kupujúci.

2. Za návrh kúpnej zmluvy pre obchody realizované na Slovenskej republike sa považuje i objednávka, pokiaľ obsahuje zákonom predpísané náležitosti návrhu kúpnej zmluvy (predmet, miesto, čas plnenia, cena predmetu plnenia)

3. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia Vami zaslanej záväznej objednávky. Za záväzné sa považuje e-mailové, prípadne telefonické potvrdenie, ktoré je realizované po odoslaní elektronickej objednávky.

Uskutočnenie nákupu na www.hojdacie-siete.sk je prehľadné a jednoduché.
Chránime Vaše údaje
Rešpektujeme Vaše súkromie, vaše osobné údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich neposkytneme tretiemu subjektu a použijeme ich v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hekerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Storno objednávky zo strany kupujúceho
1. Kupujúci má právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

2. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

1. Tovar sa už nevyrába, prip. nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

2. Bez udania dôvodu ( napr. ak kupujúci neuhradil v stanovenom čase sumu za výbraný výrobok, alebo ak nebolo možné kontaktovať sa s kupujúcim atď)

Dodacie podmienky
Tovar sa doručuje Kurieskou spoločnosťou GLS a možný je aj osobný odber na adrese Komenského 2, 08001, Prešov.

Pri vyexpedovaní tovaru je zákazník o tom informovaný, aby sa mohol pripraviť na prevzatie tovaru (hlavne v prípade kuriérskej služby).Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako miesto doručenia. Ak adresa dodania je totožná s adresou objednávateľa, bude tovar zaslaný na jeho adresu.
Dodacia lehota
Priemerné dodacie lehoty sa pohybujú v rozmedzí 3–14 dní, v závislosti od druhu objednaného tovaru.

Časť tovaru je držaná na sklade a časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto je v mnohých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. V takom prípade je zákazník o tom včas upovedomený a má možnosť stornovať objednávku, ak mu predĺžená dodacia lehota nevyhovuje. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

V zriedkavých prípadoch sa stáva, že objednávku nie je možné vybaviť, nakoľko medzičasom bol tovar vyradený z ponuky dodávateľa, v takom prípade je zákazník tiež bezodkladne informovaný a má možnosť stornovania objednávky. Zákazníkovi budú vrátené peniaze v plnej výške.

Poštovné a balné

Tovar doručuje kuriérska služba GLS. Jednotné poštovné je:

- 3€ pri platbe na účet
- 4€ pri platbe kurierovi, pri prevzatí tovaru (dobierka)

Cena je automaticky vypocítaná pri vyplnení objednávkového formuláru a je závislá od spôsobu platby. Tovar zasielame po pripísaní príslušnej sumy na náš účet.
Spôsob platby
1. Dobierka

2. Bankový prevod

IBAN: SK83 1100 000­0 0026 2115 2­313
Číslo účtu: 2621152313/1100

Banka: Tatra banka

Prosíme vás aby ste uvádzali presný variabilný symbol, ktorý systém automaticky vytvára pri objednávke.

3. Platba v hotovosti

Je možné platiť aj v hotovosti pri preberaní tovaru osobne na našom sídle: NOSIME.SK s.r.o., Komenského 2, 080 01 Prešov, ale je potrebné dohodnúť sa na termíne emailom shop@hojdacie-siete.sk, alebo telefonicky na 0905 573 015, aby sme Vašu objednávku mohli pripraviť včas.
Záruka, záručné podmienky a reklamácie
Tovar je doručovaný prostredníctvom doručovateľskej služby a riadi sa reklamačným poriadkom danej doručovateľskej spoločnosti. Preto je nutné, aby ste hneď po doručení skontrolovali dodaný tovar. Zákazníkom zasielame tovar v originálnych obaloch. V prípade, že dostanete tovar s poškodeným vonkajším obalom, tento okamžite reklamujte pošte, prip. kuriérovi a ani ho neprevezmite. Na tento druh poškodenia sa nevzťahuje reklamačný poriadok. V plnej výške je povinná takto poškodený tovar uhradiť prepravná spoločnosť.

Pri používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie.

Na výrobok platí záruka v plnom rozsahu podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Takýto výrobok nám vráťte v nepoškodenom obale, spolu so všetkými dokladmi, ktoré spolu s tovarom dostanete a priložte stručne popísaný druh závady.

Po uznaní reklamácie dostanete od nás rovnaký náhradný výrobok. V prípade, že sa už tento nevyrába, skontaktujeme sa s Vami a ponúkneme Vám náhradný produkt alebo vrátime peniaze.

Za reklamáciu sa nepovažujú chyby a poškodenia zapríčinené neodbornou manipuláciou alebo zásahom.

Prípadné nejasnosti kontaktujte na shop@hojdacie-siete.sk. Problém spolu vyriešime, ale očakávame spoluprácu z Vašej strany pri riešení daného problému.